Ana Sayfaya Geri Dön
Önemli Bilgilendirme

 

Önemli Bilgilendirme - Gümrük Muafiyet Limiti Değişikliği

 

 

        

Değerli Müşterimiz,

 

Bakanlar Kurulu’nun  2018/11510 no’lu kararına istinaden, 30 Euro olan hızlı kargo gümrük muafiyet limiti 22 Euro olarak güncellenmiştir. Değişiklik 26.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca; bedeli gönderi başına 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar muafiyet kapsamında değerlendirilebilecektir

 

Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili karar yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

 

Bilginize sunarız.

 

Saygılarımızla, 

      

DHL Express  - Excellence. Simply delivered.

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar - 2018/11510   

 

Karar Sayısı : 2018/11510

 

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/02/2018 tarihli ve 32136191 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/02/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 - 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "30 Avro'yu geçmeyen" ibaresi "22 Avro'yu geçmeyen" şeklinde değiştirilmiştir.

 

‘’(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen,bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

 

MADDE 2-Aynı Kararın 62 nci maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

‘’c)Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,

 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,’’

 

Özel Tüketim Vergisi Kanu’na tabi olacak gönderilere ulaşabilecek link;

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/15_06_2012_IV_Sayili_Liste.htm

 

 

MADDE 3-Aynı Kararın 100. Maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

‘’ö) Kamu kurum ve kuruluşlarına,kütüphanelere, müzelere,eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.)

 

MADDE 4-Aynı Kararın 126. Maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

‘’e) 100. maddenin 1. fıkrasının (ö) bendi kapsamı kitap veya basılı yayının,’’

 

MADDE 5- Bu Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear Valued Customer,

 

The customs exemption limit (de-minimis) was revised from 30 Euro to 22 Euro with the decision taken by Council of Ministers. This decision entered into force on 26.04.2018. In addition, shipments which value is under 150 euro and the contents are books or similar printed matters, will be exempted. You can find the following article in the Official Gazette.

 

 

 

For your information,

 

Best Regards,

 

DHL Express  - Excellence. Simply delivered.

            

 

Service Alert - Mandatory Summary Declaration Information

 

                        

Dear Customer,

                      

According to the customs regulation issued by the Ministry of Customs and Trade, effective on 26.04.2018, below information are mandatorily required to state on the Summary Declaration of the goods, that is expected to enter into customs territory of Turkey and valued above 22 EUR and/or dutiable.    

           

           

  • HS Code (Harmonized System Code) relevant with the content. 4 digit HS code is a mandatory requirement however 6 digit HS code is recommended to use.

 

  • If the Receiver is:

 

              - a Company; VAT Number

              - a Private Individual; TR ID Number

              - a Foreigner; Passport Number

                      

The above information is requested to be written on the relevant sections of the waybill by the sender, in cases where it is not possible, all information should be indicated on the invoice. If only, these information are submitted completely and accurately, Summary Declaration of your shipments will be lodged and customs clearance process will begin accordingly.  

           

In order to prepare the Summary Declaration for your shipments in a timely manner, we recommend you to share your VAT Number with your sender and the sender should indicate this information on the waybill. VAT Number is required if the receiver is a legal entity (Company). If the receiver is a Private Individual;  for Turkish Citizens TR ID Number, for Foreigners Passport Number is required.

       

You can see below the exemplary Waybills and Invoice that show the fields where required information should be entered.     

             

Best regards,

       

                         

DHL Express - Excellence. Simply delivered.

 

{C}{C}{C}{C}

 


 

 

DHL Express Basılı Konşimento / DHL Express Printed Waybill

 

 

 

DHL Express e-Gönderi Araçları ile hazırlanan konşimento / DHL Express Waybill printed via e-Com Tools

Fatura / Invoice


Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, DHL Express’in kayıtları esas alınır.
Gönderileriniz hakkında verilen bilgilerle ilgili sorularınız için 444 00 40 no’lu DHL Express Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.
Hesap bilgilerimiz aşağıdadır, ücret gönderimlerinde konşimento numarası yazılması zorunludur:

DHL Express Taşımacılık ve Tic. A.Ş.
Garanti Bankası, Bakırköy Kurumsal Şubesi, Şube Kodu: 382
Hesap No: 6298701, IBAN NO: TR36 0006 2000 3820 0006 2987 01

Terminal hizmetleri servisi faks no: 212 465 32 28 / 212 465 32 44
Ardiye ücretleri için faks no: 212 478 14 25
Antrepo mesai dilekçeleri için faks no: 212 478 14 24